فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 7 فروردین دوازدهم ریاضی

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 7 فروردین دوازدهم ریاضی است

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 7 فروردین دوازدهم ریاضی

کنکوری های عزیز ریاضی 1400

سلام

در مطلب زیر فیلم های مربوط به حل و تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین ، دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی را مشاهده می نمائید :‌
اساتید : 

ادبیات:حسن وسکری 
عربی:وهاب اصغری - ابراهیم غلامی نژاد-پرهام سامانی نژاد-محمدصادق خادم-
دینی:محمد رضایی بقا-جعفر رنجبرزاده- ارمان جیلاردی 
زبان:محمد سهرابی 
ریاضی و حسابان: عادل حسینی ،‌محمدجواد محسنی-امید شیری نژاد
هندسه:رضا توکلی 
گسسته:عزیز الله علی اصغری 
فیزیک:علی جیرودی-وحید کرابی-علیرضا سلیمانی 
شیمی:سعید فراهانی- سید محمدرضا میرقائمی

فیلم ها به تدریج اضافه می شوند ...

فایل های ضمیمه

ادبیات - 1 تا 7
ادبیات - 8 تا 10
عربی - 21 تا 28
عربی - 29 تا 40
انگلیسی - 61 تا 80
ریاضی پایه - 81 تا 90
شیمی - 201
شیمی - 202
شیمی - 203
شیمی - 204
شیمی - 205
شیمی -206
شیمی - 207
شیمی - 208
شیمی - 209
شیمی - 210
شیمی - 211
شیمی - 212
شیمی - 213
شیمی - 214
شیمی - 215
شیمی - 216
شیمی - 217
شیمی - 218
شیمی - 219
شیمی - 220
شیمی - 221
شیمی - 222
شیمی - 223
شیمی - 224
شیمی - 225
شیمی - 226
شیمی - 227
شیمی - 228
شیمی - 229
شیمی - 230
شیمی - 231
شیمی - 232
شیمی - 233
شیمی - 234
شیمی - 235
شیمی - 236
شیمی - 237
شیمی - 238
شیمی- 239
شیمی - 240
ریاضی پایه - 91
ریاضی پایه - 92
ریاضی پایه - 93
ریاضی پایه - 94
ریاضی پایه - 95
ریاضی پایه - 96
ریاضی پایه - 97
ریاضی پایه - 98
ریاضی پایه - 99
ریاضی پایه - 100
دین و زندگی - 41
دین و زندگی - 42
دین و زندگی - 43
دین و زندگی - 44
دین و زندگی - 45
دین و زندگی - 46
دین و زندگی - 47
دین و زندگی - 48
دین و زندگی - 49
دین و زندگی - 50
دین و زندگی - 51
دین و زندگی - 52
دین و زندگی - 53
دین و زندگی - 54
دین و زندگی - 55
دین و زندگی - 56
دین و زندگی - 57
دین و زندگی - 58
دین و زندگی - 59
دین و زندگی - 60