اطلاع رسانی مهم درمورد آزمون 7 فروردین 1400 (دسته دوم سوالات)

نکاتی در مورد آزمون 7 فروردین 1400 را مشاهده نمایید.

اطلاع رسانی مهم درمورد آزمون 7 فروردین 1400 (دسته دوم سوالات)


در آزمون 7 فروردین چه گروه هایی دسته ی دوم سوال دارند ؟

در آزمون 7 فروردین علاوه برگروه هایی که در آزمون 22 اسفند دسته دوم سوال داشتند دانش آموزان متوسطه اول و ششمی ها هم دسته دوم سوال ها را خواهند داشت .

سوالات دسته دوم برای گروه های پایه ساعت 11 و برای گروه های کنکوری ساعت 12 فعال خواهد شد. 


 اسامی این گروه ها و تعداد سوال ها درجدول زیر نوشته شده است.

برای دسترسی به سوال های دسته دوم باید به انتهای دسته اول سوالات در بخش پاسخ گویی سوال به سوال مراجعه کنید .     

در آزمون 7 فروردین دکمه ی پایان آزمون را کی بزنیم ؟

پس از این که دسته ی اول سوال ها را تمام کردید منتظر شوید و در ساعت 11 برای گروه های پایه و ساعت 12 برای گروه های کنکوری به دسته ی دوم سوال ها هم پاسخ بدهید و سپس دکمه ی پایان آزمون را بزنید .


آیااگر دکمه ی پایان آزمون را زودتر بزنیم آیا مشکلی خواهیم داشت ؟

خیر در ساعت 11 برای گروه های پایه و در ساعت  12  برای گروه های کنکوری دسته دوم سوال ها برای شما آماده می شود و می توانید به دسته ی دوم سوال ها جواب بدهید .


اگر به دسته ی دوم سوال ها جواب ندهیم چه اتفاقی می افتد؟ 

برای آن درس یا آن درس ها نمره نمی گیرید . مثل سوال های دسته ی اول است اگر به هر درس از دسته ی اول هم جواب ندهید برای آن درس نمره ی صفر می گیرید. ضمنا کارنامه ی دانش آموزانی که به دسته ی دوم پاسخ نمی دهند متفاوت خواهد بود و در اعلام ترازهای برتر کسانی که به دسته ی دوم پاسخ می دهند مشخص هستند . اعتبار نمره ها و رتبه های این گروه بیشتر است .


اگر دانش آموزی فراموش کند که دکمه ی پایان آزمون را بزند چه اتفاقی می افتد؟ 

سیستم به صورت خودکار ، 5 ساعت پس از شروع آزمون ، برای آن دانش آموز دکمه ی پایان آزمون را در نظر می گیرد و به صورت خودکار آزمون آن فرد به پایان می رسد.


چرا تعداد سوال های دسته دوم بعضی گروه ها کمتر است ؟

در این آزمون به دلیل این که سوال های دوازدهم تجربی و دوازدهم انسانی ( به خاطر زوج درس ها ) زیادتر شده است در نتیجه تعداد سوال های دسته دوم برای آن ها کمتر است ( 10 سوال ). توجه کنید زوج درس ها سبب می شوند ردیف های  بیشتری از پاسخبرگ اشغال شود اما عملا تعداد سوالی که هر دانش آموز جواب می دهد زیاد نشده است .  در آزمون های بعدی که  تعداد  زوج درس ها برای این گروه ها زیاد نیست تعداد سوال های دسته دوم برای این دو رشته هم بیشتر خواهد شد( 20 یا 30 سوال )


دسته ی دوم سوال ها از کدام درس هاست ؟ 

 برای افزایش اعتبار آزمون ، اسامی درس های دسته دوم قبل از آزمون اعلام نمی شود و همه ی دانش آموزان در هنگام آزمون این سوال ها را مشاهده می کنند . در هر آزمون درس های دسته دوم تغییر می کند


دسترسی و پاسخ گویی به سوال های دسته دوم چه تفاوتی با دسته اول دارند ؟ 


 سوال های دسته دوم دفترچه ی کاغذی و فایل پی دی اف ندارند و فقط به صورت سوال به سوال در دسترس دانش  آموزان قرار می گیرند .برای دسترسی به سوال های دسته دوم باید به انتهای سوالات دسته اول در بخش پاسخ گویی سوال به سوال مراجعه کنید . کسانی هم که از فایل پی دی اف پاسخ داده اند باید به قسمت پاسخ گویی سوال به سوال مراجعه کنند و پس از آخرین سوال قسمت اول ، سوال های دسته دوم را مشاهده نموده و پاسخ دهند .

سوالات دسته دوم برای گروه های پایه ساعت 11 و برای گروه های کنکوری ساعت 12 فعال خواهد شد. 


برای دسترسی به سوال های دسته دوم باید به انتهای دسته اول سوالات در بخش پاسخ گویی سوال به سوال مراجعه کنید .