10 نکته برای موفقیت بیشتر در پروژه‌ی هفت

می‌توانیم از جعبه‌ابزار کارنامه (مثل کارنامه‌ی 5نوع درس، کارنامه‌ی مبحثی و...) بهترین استفاده را ببریم و نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنیم.

10 نکته برای موفقیت بیشتر در پروژه‌ی هفت

سال‌های دهم و یازدهم، پایه‌ی کنکور سراسری خواهد بود، لذا در هر کدام از این دو مقطع که باشیم، باید هر چه می‌توانیم بهتر از قبل تلاش کنیم تا تسلطمان بر مباحث درسی افزایش و مهارتمان در آزمون‌دادن بهبود یابد.

بخش قابل‌توجهی از سال تحصیلی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. در پروژه‌ی 4 و 6، نیم‌سال اول را جمع‌بندی کرده‌ایم و اکنون در پروژه‌ی هفتم، نیم‌سال دوم را جمع‌بندی خواهیم کرد. به عبارت بهتر، جمع‌بندی را تجربه کرده‌ایم و اکنون باید از تجاربی که در پروژه ی 4 و 6 کسب کرده‌ایم استفاده کنیم.

1. می‌توانیم از جعبه‌ابزار کارنامه (مثل کارنامه‌ی 5نوع درس، کارنامه‌ی مبحثی و...) بهترین استفاده را ببریم و نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنیم.

2. برای حفظ نقاط قوت و بهبود نقاط ضعفمان برنامه‌ریزی می‌کنیم. 

3. منابع مؤثر را قبلاً (در شروع نیم‌سال دوم) مشخص کرده‌ایم و اکنون کافی است از آن‌ها بیشتر از قبل استفاده کنیم.

4. کتاب درسی را مهم‌ترین منبع خود می‌دانیم و به یادگیری مفاهیم کتاب درسی اهمیت می‌دهیم.

5. ساعت مطالعه‌ی مشخصی داریم و برای کسب نتیجه‌ی بهتر بلدیم چطور کمی به آن اضافه کنیم.

6. روزخوانی و پیش‌خوانی را ادامه می‌دهیم تا از تأثیر آن بر یادگیری بهره ببریم.

7. آزمون‌های کانون را جدی‌تر از قبل ادامه می‌دهیم.

8. اشتباهات گذشته را لیست می‌کنیم و از آن‌ها درس می‌گیریم؛ خصوصاً از کارنامه‌ی اشتباهات که در اختیار داریم.

9. ارزیابی آزمون‌ها را جزو اولویت‌های خود می‌دانیم.

10. از هم‌اکنون برای تابستان هدف‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی می‌کنیم.