روش‌های مطالعه در ایام امتحانات(2)

مطالب جدید را به مطالب قبل ربط دهید. اگر مطالبی را در این فصل خوانده‌اید و به فصل گذشته ارتباط دارد، آن‌ها را به هم ربط دهید.

روش‌های مطالعه در ایام امتحانات(2)

آموخته‌های خود را طبقه‌بندی کنید:

-سعی کنید جملاتی را که ارتباط مفهومی دارند، با هم مقایسه کنید. تفاوت و تشابه آن‌ها را به ذهن بسپارید برای مثال در درس علوم تصویر در آینه کاو و کوژ را با هم مقایسه کنید و ویژگی‌ها را به صورت طبقه‌بندی شده یادداشت برداری کنید.

-مطالب جدید را به مطالب قبل ربط دهید. اگر مطالبی را در این فصل خوانده‌اید و به فصل گذشته ارتباط دارد، آن‌ها را به هم ربط دهید.

-تیترهای اصلی مبحث را به خاطر بسپارید. می‌توانید تیترها را به صورت یک نمودارکشیده و به هم ارتباط دهید.

-سازمان‌دهی و طبقه‌بندی مطالب سرعت یادگیری و سهولت در بازیابی مطالب آموخته شده را افزایش می‌دهد.

مرور و تکرار

- از یادداشت‌های خود استفاده کنید. اگریادداشت‌های‌تان واضح نیستند سعی کنید آن‌ها را بازنویسی کرده و طرح خود را براساس موضوعات اصلی پی‌ریزی کنید.

-سعی کنید با دوستان خود درباره آموخته‌های‌تان بحث وگفتگو کنید. این کار باعث یادآوری مطالبی می‌شود که امکان دارد شما آن‌ها را از یاد برده باشید.

توجه کنید برای رسیدن به آمادگی در امتحان، دوره کردن را خیلی زود شروع کنید، دوره کردن زمانی سودمند است که با فعالیتی نوشتنی به سوال‌ها پاسخ دهید و مساله حل کنید. مثال‌ها و مساله‌های مطرح شده در جلسات درس ممکن است الگویی برای جلسات امتحان باشند. به خاطر داشته باشید مفهومی خواندن یک مهارت و توانایی است و دست‌یابی به آن درگرو تمرین وتکرار است.