توانایی تفکیک بدن از محیط اطراف پیش از تولد شکل می‌گیرد

گروهی از محققان دانشگاه تورین(Turin)، دانشگاه نیویورک و لوزان(Lausanne) دریافتند که نوزادان تازه متولد شده می‌توانند مانند برگسالان مرز بین بدنشان و جهان اطراف را درک کنند.

توانایی تفکیک بدن از محیط اطراف پیش از تولد شکل می‌گیرد

گروهی از محققان دانشگاه تورین(Turin)، دانشگاه نیویورک و لوزان(Lausanne) دریافتند که نوزادان تازه متولد شده می‌توانند مانند برگسالان مرز بین بدنشان و جهان اطراف را درک کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مداکسپرس، در این مقاله که در مجله‌ی "National Academy of Sciences" چاپ شده این گروه مطالعاتشان درباره‌ی مقایسه‌ی مغز نوزادان و بزرگسالان به وسیله‌ی نوار مغزی را توضیح دادند.

تحقیقات قبلی نشان داده که توانایی درک مرز بین بدن و جهان خارجی برای بقا ضروری است و همچنین در خودآگاهی و جهت‌دهی به حرکات بدن نقش دارد. در این مطالعه‌ی جدید محققان می‌خواهند زمان ایجاد چنین درکی را در انسان بیابند.

این تحقیقات با حضور ۲۵ نوزاد تازه‌ متولد شده و والدینشان و ۲۵ بزرگسال انجام گرفت. هر کدام یک تکانه الکتریکی کوچک در پشت دستشان دریافت کردند درحالی که یک صدا پخش می‌شد و همزمان از آن‌ها نوار مغز گرفته شد.

با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی مغز در طول آزمایش این گروه توانست ترکیب چندحس را بررسی کند. محققین همچنین منبع صدا را جابه‌جا کردند و آزمایش مشابهی انجام دادند اما تنها از یکی از محرک‌ها استفاده کردند تا بتوان آن را مقایسه کرد.

با بررسی فعالیت الکتریکی مغز نوزادان و بزرگسالان محققان دریافتند که پاسخ عصبی هنگامی که دو محرک استفاده شد بیشتر بوده است. آن‌ها همچنین دریافتند بزرگسالان و نوزادان به محرک صوتی، زمانی که منبع آن به آن‌ها نزدیک‌تر بود، واکنش بیشتری نشان دادند.

محققان می‌گویند با در کنار هم قرار دادن داده‌ها مشخص می‌شود که نوزادان می‌توانند به خوبی بزرگسالان مرزهای بدنشان را درک کنند و این موضوع نشان دهنده‌ی آن است که این توانایی پیش از تولد ایجاد می‌شود.

منبع :