ترازهای برتر آزمون 22 اسفند در شهرشما

اسامی دانش آموزانی که فقط در 1 آزمون شرکت داشته اند در این لیست درج نمی‌شود.

ترازهای برتر آزمون 22 اسفند در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 22 اسفند تراز بالای 6000 دارند و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته یا میانگین تراز آن ها (بدون تابستان ) بالای 5500 باشد.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر: اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز آزمون 22 اسفند مرتب شده است.


اسامی دانش آموزانی که فقط در 1 آزمون شرکت داشته اند در این لیست درج نمی شود.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول در همه گروه ها می باشد .


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.