فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 22 اسفند دوازدهم ریاضی

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 22 اسفند دوازدهم ریاضی است

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 22 اسفند دوازدهم ریاضی

کنکوری های عزیز ریاضی 1400

سلام

در مطلب زیر فیلم های مربوط به حل و تحلیل سوالات آزمون 22 اسفند ، دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی را مشاهده می نمائید :‌
اساتید : 

ادبیات:حسن وسکری 
عربی:وهاب اصغری - ابراهیم غلامی نژاد-پرهام سامانی نژاد-محمدصادق خادم-
دینی:محمد رضایی بقا-جعفر رنجبرزاده- ارمان جیلاردی 
زبان:محمد سهرابی 
ریاضی و حسابان: عادل حسینی ،‌محمدجواد محسنی-امید شیری نژاد
هندسه:رضا توکلی 
گسسته:عزیز الله علی اصغری 
فیزیک:علی جیرودی-وحید کرابی-علیرضا سلیمانی 
شیمی:سعید فراهانی- سید محمدرضا میرقائمی

فیلم ها به تدریج اضافه می شوند ...

فایل های ضمیمه

دین و زندگی - 41
دین و زندگی - 42
دین و زندگی - 43
دین و زندگی - 44
دین و زندگی - 45
دین و زندگی - 46
دین و زندگی - 47
دین و زندگی - 48
دین و زندگی - 49
دین و زندگی - 50
انگلیسی - 61 تا 72
انگلیسی - 73 تا 76
انگلیسی - 77 تا 80
عربی - 21 تا 28
ادبیات - 1 تا 7
ادبیات -8 تا 10
ادبیات -11 تا 16
ادبیات - 17 تا 20
فیزیک - 151
فیزیک - 152
فیزیک - 153
فیزیک - 154
فیزیک - 155
فیزیک - 156
فیزیک - 157
فیزیک - 158
فیزیک - 159
فیزیک - 160
فیزیک - 161 تا 166
فیزیک - 167 تا 170
شیمی - 191
شیمی - 192
شیمی - 193
شیمی - 194
شیمی - 195
شیمی - 196
شیمی - 197
شیمی - 198
شیمی - 199
شیمی - 200
شیمی - 201
شیمی - 202
شیمی - 203
شیمی - 204
شیمی - 205
شیمی - 206
شیمی - 207
شیمی - 208
شیمی - 209
حسابان - 91
حسابان - 92
حسابان - 93
حسابان - 94
حسابان - 95
حسابان - 96
حسابان - 97
حسابان - 99
حسابان - 100