با پلکان نوروزی ، پله پله پیشرفت کنید ( از دبستان تا کنکور )

سه برنامه ویژه نوروزی با پلکان نوروزی برای همه گروه‌ها از دبستان تا کنکور برنامه اول تا 22 اسفند رایگان است

با پلکان نوروزی ، پله پله پیشرفت کنید ( از دبستان تا کنکور )

برنامه پلکان برای کنکور

روزانه 100 سوال سطح بندی شده کار کنید و در دوره عید 75 درصد مطالب کنکور را جمع بندی کنید.

24 کتاب شما در قالب 2400 تست برنامه ریزی شده است.

هر درس شامل 10 سری سوال با سطح دشواری متفاوت است.
شروع برنامه نوروزی 23 اسفند تا 20 فروردین

بخش اول-  23 اسفند تا 7 فروردین :  جمع بندی پایه دهم و یازدهم 

بخش دوم- 8 تا 20 فروردین : جمع بندی نیم سال اول

برنامه اکنون تا  22 اسفند :  رایگان

برای شرکت در برنامه رایگان پیشروی نیم سال دوم امروز تا 27 اسفند درpellekan.app  ثبت نام کنید.برنامه پلکان برای دوم دبستان تا یازدهم

روزانه 100 سوال سطح بندی شده برای هر را کار کنید و آموخته های خود از ابتدای سال تا کنون را جمع بندی کنید.

هر درس شامل 20 سری سوال با سطح دشواری متفاوت است که در دو نوبت نیم سال اول و نیم سال دوم ارائه می شود.

بخش اول-  23 اسفند تا 7 فروردین :  جمع بندی نیم سال اول

بخش دوم- 8 تا 20 فروردین : جمع بندی نیم سال دوم

برای شرکت در برنامه رایگان پیشروی نیم سال دوم امروز تا 27 اسفند درpellekan.app  ثبت نام کنید.


4 جزوه جمع بندی پلکان

پس از پاسخ به سوالات این دوره 4 جزوه پلکان مطابق برنامه زمان بندی زیر دریافت خواهید کرد:

15  اسفند            رایگان برای همه                  ویژه آزمون     22 اسفند        (جمع بندی نیم سال دوم)

5 فروردین                                                   ویژه آزمون      7 فروردین       (جمع بندی پایه)

10 فروردین                                             ویژه آزمون عیدی 14 فروردین      (جمع بندی عمومی ها)

15 فروردین                                                  ویژه آزمون   20 فروردین       (جمع بندی نیم سال اول)


پلکان نوروزی برای همه دانش آموزان بورسیه رایگان است.

لوح و قلم نوین
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید کد زیر را از طریق موبایل شماره گیری کنید .