نمونه سوال علوم ششم ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 22 اسفند

در ادامه برای شما 15 سوال علوم برای آمادگی آزمون 22 اسفند به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است.

نمونه سوال علوم ششم ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 22 اسفند

ششمی های عزیز سلام

در ادامه برای شما 15 سوال علوم برای آمادگی آزمون 22 اسفند به همراه پاسخ تشریحی آورده شده‌ است. 

موفق باشید.

فرزانه خاکپاش - گروه تولید آزمون