تعداد بورسیه‌های آنلاین دارای پشتیبان به 1000 دانش‌آموز می‌رسد

ادریس فتحی از پشتیبانی 1000 دانش آموز بورسیه که به صورت آنلاین ثبت‌نام شده‌‌اند تا نیمه اسفندماه جاری خبر داد.

تعداد بورسیه‌های آنلاین دارای پشتیبان به 1000 دانش‌آموز می‌رسد

ادریس فتحی از پشتیبانی ۱۰۰۰ دانش آموز بورسیه که به صورت آنلاین ثبت‌نام شده‌‌اند تا نیمه اسفندماه جاری خبر داد.


مسئول گروه استثنایی با بیان موفقیت‌آمیز بودن اجرای این پروژه در مدت زمان یکماه از آغاز تاکنون تصریح کرد: از بهمن‌ماه این طرح برای ۷۶۰ بورسیه آنلاین با همکاری ۲۷ پشتیبان از میان دانشجویان نخبه گروه استثنایی توسط بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف عام) به اجرا درآمده که تا پانزدهم اسفندماه هدفگذاری بر افزایش پشتیبانی تا ۱۰۰۰ بورسیه آنلاین است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان هفته آینده هدایت تحصیلی ۲۴۰ دانش آموز جدید بورسیه آنلاین از پایه‌های ششم تا نهم که در بیش از ۶ آزمون برنامه‌ای در سال تحصیلی جاری حضور داشته‌اند با ۸ پشتیبان جدید آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: ادامه پروژه اختصاص پشتیبان برای تعداد بیشتری از دانشجویان استثنایی و بورسیه‌های آنلاین در برنامه داریم.


منبع :