ترازهای برتر آزمون 8 اسفند در شهرشما

اسامی دانش آموزانی که فقط در 1 آزمون شرکت داشته اند در این لیست درج نمی‌شود.

ترازهای برتر آزمون 8 اسفند در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 8 اسفند تراز بالای 6000 دارند و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته یا میانگین تراز آن ها (بدون تابستان ) بالای 5500 باشد.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر: اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز آزمون 8 اسفند مرتب شده است.


اسامی دانش آموزانی که فقط در 1 آزمون شرکت داشته اند در این لیست درج نمی شود.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول در همه گروه ها می باشد .


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.