خبر خوب : شرکت دانش آموزان در کلاس‌های رفع اشکال آنلاین

امروز در 400 کلاس رفع اشکالی که پشتیبان‌های تهران برگزار می‌کند ، در هر کلاس دو دانش آموز (از سایر شهرها) به صورت رایگان شرکت می‌کند.

خبر خوب : شرکت دانش آموزان در کلاس‌های رفع اشکال آنلاین

خبرخوب : 

امروز در 400 کلاس های آنلاین رفع اشکالی که پشتیبان های تهران برگزار می کنند ، در هر کلاس دو دانش آموز (از سایر شهرها) به صورت رایگان شرکت می کند.

بیش از 1000 دانش آموز از سایر شهرها در این کلاس ها شرکت کردند .