14 فروردین: آزمون عیدی ، آزمون هدیه ، برای همه‌ی دانش آموزان

در روز 14 فروردین یک آزمون عیدی برای همه‌ی دانش آموزان خواهیم داشت .

14 فروردین: آزمون عیدی ، آزمون هدیه ، برای همه‌ی دانش آموزان

در روز 14 فروردین یک آزمون عیدی برای همه ی دانش آموزان خواهیم داشت . سوال های آزمون عیدی ، طراحی شده و جدید هستند .  برای دوازدهمی ها این آزمون با یک برنامه ی خاص از درس های عمومی برگزار می شود و برای دبستانی ها ومتوسطه اول و دوم یک آزمون جامع از همه ی درس ها گرفته می شود . مباحث آزمون از ابتدای سال تا پایان اسفند است . یعنی همه ی درس هایی که دانش آموزان در پاییز و زمستان در مدرسه خوانده اند جمع بندی می شود . 

برای آزمون هدیه نکات مهمی در نظر گرفته ایم که به تدریج به اطلاع شما می رسانیم . ثبت نام آزمون عیدی  14 فروردین آغاز شده است و دانش آموزان کانونی و غیر کانونی که می خواهند در آین آزمون عیدی کانون شرکت کنند ، می توانند از طریق کد یو اس اس دی  ، ثبت نام کنند . 


برای ثبت نام آزمون هدیه 14 فروردین ، کد زیر را از طریق موبایل شماره گیری کنید