فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 8 اسفند دوازدهم ریاضی

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 8 اسفند دوازدهم ریاضی است

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 8 اسفند دوازدهم ریاضی

کنکوری های عزیز ریاضی 1400

سلام

در مطلب زیر فیلم های مربوط به حل و تحلیل سوالات آزمون 8 اسفند ، دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی را مشاهده می نمائید :‌
اساتید : 

ادبیات:حسن وسکری 
عربی:وهاب اصغری - ابراهیم غلامی نژاد-پرهام سامانی نژاد-محمدصادق خادم-
دینی:محمد رضایی بقا-جعفر رنجبرزاده- ارمان جیلاردی 
زبان:محمد سهرابی 
ریاضی و حسابان: عادل حسینی ،‌محمدجواد محسنی-امید شیری نژاد
هندسه:رضا توکلی 
گسسته:عزیز الله علی اصغری 
فیزیک:علی جیرودی-وحید کرابی-علیرضا سلیمانی 
شیمی:سعید فراهانی- سید محمدرضا میرقائمی

فیلم ها به تدریج اضافه می شوند ...

فایل های ضمیمه

ادبیات - 1 تا 7
ادبیات - 8 تا 10
ادبیات - 11 تا 17
زبان انگلیسی - 61 تا 72
زبان انگلیسی - 73 تا 76
زبان انگلیسی - 77 تا 80
دین و زندگی - 41
دین و زندگی - 42
دین و زندگی - 43
دین و زندگی - 44
دین و زندگی - 45
دین و زندگی - 46
دین و زندگی - 47
دین و زندگی - 48
دین و زندگی - 49
دین و زندگی - 50
عربی - 21 تا 28
فیزیک - 151
فیزیک - 152
فیزیک - 153
فیزیک - 154
فیزیک - 155
فیزیک - 156
فیزیک - 157
فیزیک - 158
فیزیک - 159
فیزیک - 160
هندسه - 101 تا 110
شیمی - 181
شیمی - 182
شیمی - 183
شیمی - 184
شیمی- 185
شیمی - 186
شیمی - 187
شیمی - 188
شیمی - 189
شیمی - 190
حسابان - 81
حسابان - 82
حسابان - 83
حسابان - 84
حسابان - 85
حسابان - 86
حسابان - 87
حسابان - 88
حسابان - 89
حسابان - 90