کتابخانه قلم‌چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان 2 ساله شد

دو سال قبل در چنین روزی (7 اسفند 1397)، کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان افتتاح و به دانشجویان و استادان دانشگاه اهداء شد.

کتابخانه قلم‌چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان 2 ساله شد

دو سال قبل در چنین روزی (۷ اسفند ۱۳۹۷)، کتابخانه قلم چی پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان گرگان افتتاح و به دانشجویان و استادان دانشگاه اهداء شد.


این کتابخانه که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) توسعه یافته است، ظرفیت همزمان ۱۵۰ کاربر و زیربنای ۲۸۳ مترمربع و مخزنی با گنجایش ۲۰ هزارجلد کتاب دارد.

به گفته رئیس پردیس پسران دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان با توجه به قدمت ۴۵ ساله ساختمانی که کتابخانه در آن واقع شده و فضای بسیار کوچک مخزن کتاب ها در گذشته، اکنون توسعه این فضای علمی زمینه را برای استفاده بهینه دانشجویان این پردیس و استادان از کتابخانه فراهم کرده است.

این کتابخانه دارای ۱۴۰ مترمربع زیربنا بود که پس از توسعه و ساخت بنا، به ۲۸۳ مترمربع افزایش یافت و با توسعه بخش مخزن کتاب که عملا توسعه قرائتخانه و بخش مجزا برای مطالعه استادان را به همراه داشته، گنجایش آن از ۷هزار جلد کتاب به ۲۰ هزارجلد افزایش یافته است.منبع :