گزارش جدید از پروژه اهدای کتاب به کتابخانه‌های کمیته امداد

دومین مرحله اهدای کتب آموزشی توسط بنیاد قلم‌چی به کتابخانه‌های کمیته امداد، هفته آینده به اتمام می‌رسد.

گزارش جدید از پروژه اهدای کتاب به کتابخانه‌های کمیته امداد

دومین مرحله اهدای کتب آموزشی توسط بنیاد قلم‌چی به کتابخانه‌های کمیته امداد، هفته آینده به اتمام می‌رسد.


در این پروژه که از هجدهم بهمن ۹۹ برای کتابخانه‌های ۱۳۷ مرکز کمیته امداد در ۱۱۶ شهر آغاز شده، تاکنون اهدای کتاب‌ها به اغلب مراکز با همراهی مسئولان نمایندگی‌های بنیاد قلم‌چی در شهرها انجام شده است.

در هفته آینده و تا نیمه اسفندماه این پروژه با اهدای کتاب‌ها به مراکز کمیته امداد در تهران و چند شهر دیگر به پایان می‌رسد؛ در این مرحله، تعداد ۳۰۱۷ جلد کتاب به کتابخانه‌های ۱۳۷ مرکز کمیته امداد اهدا می‌شود.

شایان ذکر است بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف عام) در بهار امسال نیز تعداد ۱۰۳۱۸ جلد کتاب به ۱۷۸ کتابخانه در ۱۶۵ شهر اهدا کرده بود.منبع :