گفت‌وگوی زنده با آریان رجبی: چهارشنبه، 6 اسفند، ساعت 21:00

گفت‌وگوی زنده با آریان رجبی، رتبه 18 منطقه 2 ریاضی و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران زمان: جهارشنبه، 6 اسفند ماه راس ساعت 21:00

گفت‌وگوی زنده با آریان رجبی: چهارشنبه، 6 اسفند، ساعت 21:00

گفت‌وگوی زنده با آریان رجبی، رتبه 18 منطقه 2 ریاضی و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

مجری: علی ملکی

زمان: جهارشنبه، 6 اسفند ماه راس ساعت 21:00

در پیج اینستاگرام بامیس