کارنامه خیرین مدرسه‌ساز کشور: استان قم

در این مطلب عملکرد خیرین در زمینه ساخت مدارس در سال 1398، در استان قم را در فایل ضمیمه مشاهده و دریافت کنید.

کارنامه خیرین مدرسه‌ساز کشور: استان قم

در این مطلب عملکرد خیرین در زمینه ساخت مدارس در سال ۱۳۹۸، در استان قم را در فایل ضمیمه مشاهده و دریافت کنید.در مطالبی که در روزهای آتی منتشر خواهد شد به دیگر استان ها (هر بار یک استان کشور) خواهیم پرداخت. 

در ادامه تصویری از محتوای این کارنامه را مشاهده می کنید، برای مشاهده کارنامه بصورت کامل به فایل ضمیمه مراجعه کنید.منبع :