کارنامه بنیاد قلم‌چی (15 سال وقف‌عام): استان قم

در این مطلب کارنامه بنیاد قلم‌چی (15 سال وقف‌عام)، در استان قم را در فایل ضمیمه مشاهده و دریافت کنید.

کارنامه بنیاد قلم‌چی (15 سال وقف‌عام): استان قم

در این مطلب کارنامه بنیاد قلم‌چی (۱۵ سال وقف‌عام)، در استان قم را در فایل ضمیمه مشاهده و دریافت کنید.در مطالبی که در روزهای آتی منتشر خواهد شد به دیگر استان ها (هر بار یک استان کشور) خواهیم پرداخت. 

در ادامه تصاویری از محتوای این کارنامه را مشاهده می کنید، برای مشاهده کارنامه بصورت کامل خصوصا درخشش دانش آموزان استان به فایل ضمیمه مراجعه کنید.منبع :