نمونه سوال قرآن و هدیه‌های آسمان ششم(آمادگی برای آزمون8 اسفند)

5 سوال قرآن و 5 سوال هدیه‌های آسمان ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 8 اسفند به همراه پاسخ تشریحی در ادامه آورده شده است.

نمونه سوال قرآن و هدیه‌های آسمان ششم(آمادگی برای آزمون8 اسفند)

ششمی های عزیز سلام

5 سوال قرآن و 5 سوال هدیه های آسمان ویژه ی آمادگی برای آزمون 8 اسفند به همراه پاسخ تشریحی در ادامه آورده شده است. 

موفق باشید.

فرزانه خاکپاش - گروه تولید آزمون

فرزانه خاکپاش
ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش