جهش در نیمسال دوم برای دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول

موفقیت در سال تحصیلی که در آنیم و سال‌های آینده آرزوی ما و اولیای ماست. حتما در کنار ما دانش آموزانی هستند که نتایج خوبی کسب می‌کنند.

جهش در نیمسال دوم برای دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول

موفقیت در سال تحصیلی که در آنیم و سال های آینده آرزوی ما و اولیای ماست. حتما در کنار ما دانش آموزانی هستند که نتایج خوبی کسب می کنند. در سال های گذشته موفق های زیادی از این مقطع رد شده اند و نتایج درخشانی ثبت کرده اند. استفاده از تجربه ی این دانش آموزان می تواند سرعت ما را در کسب موفقیت افزایش دهد. اگر با موفق ها صحبت کنیم، متوجه می شویم کارهای مشخص و تکراری انجام داده اند. کافی ست ما هم همین کارها را انجام دهیم:

1- روزخوانی جزو برنامه ی ثابت درسی آن هاست. هر درسی که در مدرسه می گیرند، همان روز آن را می خوانند.

2- به کتاب درسی توجه ویژه دارند و منبع اصلی مطالعاتی شان کتاب درسی است.

3- برای هر هفته برنامه ریزی می کنند و برنامه شان منطبق بر دروس مدرسه و برنامه راهبردی آزمون هاست.

4- با جدیت در آزمون ها شرکت می کنند و پیوستگی را در آزمون ها حفظ می کنند.

5- اشتباهات آزمون ها را با جدیت رفع می کنند. چون با این کار یادگیری های ناقص شان را کامل می کنند.

6- مطالب سایت کانون را مرتبا دنبال می کنند و از مشاوره ها، روش ها و حتی کامنت ها مطالب جدید می آموزند.

7- بلافاصه بعد از آزمون، ارزیابی آزمون را در اولویت قرار می دهند و از نتیجه ی آزمون نقشه مطالعه می چینند.

8- دوران طلایی نوروز را فرصتی برای جبران عقب ماندگی ها می دانند.

9- با کمک گرفتن از تجربه ی نیم سال اول، نیم سال دوم را جدی تر ادامه می دهند.  

10- حتما در نیم سال دوم، ساعت مطالعه شان را افزایش می دهند. یعنی در نیم سال دوم تلاش بیشتری خواهند داشت.

11- از شرایط کرونا و فرصت اضافه ای که این شرایط در اختیارشان قرار داده کمال استفاده را می برند.

12- هر افت یا شکست را مقدمه ی پیروزی می دانند و زود به مسیر موفقیت برمی گردند.