جهش در نیمسال دوم

وقتی مصاحبه‌های برترها و موفق‌های امسال و سال‌های قبل را در مجله می‌خوانیم، با کنار هم قرار دادن آن چه باعث موفقیت این دانش آموزان شده، نتایج جالبی کسب می‌کنیم.

جهش در نیمسال دوم

وقتی مصاحبه های برترها و موفق های امسال و سال های قبل را در مجله می خوانیم، با کنار هم قرار دادن آن چه باعث موفقیت این دانش آموزان شده، نتایج جالبی کسب می کنیم. شاید تا به حال، مصاحبه ها را کنار هم ندیده باشید.

1- اشتباهات آزمون ها را جدی گرفتند. هر اشتباه یک یادگیری جدید است.

2- کتاب درسی را منابع اصلی مطالعاتی می دانستند و بر مطالب کتاب درسی تاکید داشتند.

3- برنامه ریزی مطالعاتی شان منطبق بر دروس مدرسه و برنامه راهبردی بود.

4- تمام آزمون های کانون را جدی گرفتند و با هر آزمون یک بار کنکور را تمرین کردند.

5- پیوستگی داشتند. هم برای عدم غیبت در آزمون ها، هم ساعت مطالعه، هم نظم و دیگر شئون تحصیل و زندگی

6- استراتژی های مختلف را در آزمون ها امتحان و تمرین کردند تا به یک استراتژی مشخص رسیدند.

7- مراجعه ی مکرر به صفحه ی شخصی و کارنامه های خود داشتند و مرتبا از بازخوردهایی که کانون به آن ها می داد استفاده می کردند.

8- ارزیابی آزمون جزو اولویت های بعد از هر آزمون بود. (جمعه بعدازظهر روز ارزیابی آزمون و برنامه ریزی هفتگی بود)

9- برای هر آزمون هدفگذاری می کردند. این هدفگذاری حتما شامل چیدن استراتژی و هدفگذاری چند از ده می شد.

10- مطالعات جنبی داشتند یعنی در کنار درس مطالب آموزشی، مصاحبه ها، مطالب مشاوره ای و حتی کتاب های غیردرسی را نیز مطالعه می کردند.

11- نوروز را دوران طلایی تحصیل می دانستند و از فرصت عید نهایت بهره را می بردند.

12- نیم سال دوم را جدی تر ادامه دادند و از تجربه ی نیم سال اول به خوبی استفاده کردند.

13- بر اساس نتایج کسب شده در نیم سال اول، برای نیم سال دوم مهندسی منابع کردند و هر منبعی را که مناسب نبود تغییر دادند یا برای برخی دروس از منابع دیگری استفاده کردند.

14- در نیم سال دوم، حتما ساعت مطالعه شان را افزایش دادند.

15- هر افت یا شکست را مقدمه پیروزی می دانستند و زود به مسیر موفقیت برمی گشتند.