فرصتی بی نظیری که امسال دارید

قدر لحظه به لحظه این ایام را بدانیم که استفاده از فرصتها راز اصلی رسیدن به قله کمال است.

فرصتی بی نظیری که امسال دارید

امسال یک سال تحصیلی بسیار متفاوت برای دانش آموزان کنکوری است ، اگر بخواهیم واقع بین باشیم خیلی از دانش آموزان بعلت تعطیلی مدارس و نبود امکانات شرایط مناسبی برای کنکور ندارند و در عوض کسانیکه در این دوران با برنامه درس خوانده اند و از امکانات کمک آموزشی بیشتری استفاده کرده اند کنکور بهتری در پیش خواهند داشت.

امسال مدارس تعطیل بود ولی دانش آموزانی که تا اینجا با برنامه کانون  درس خوانده اند موفقیتهایی نیز در آزمونها کسب کرده اند، دوران طلایی نوروز زمانی است که تکلیف بسیاری از دانش آموزان با درس خواندن و کنکور مشخص میشود ، اگر از این دوران برای جبران کم کاریهای گذشته استفاده کنید  و در ادامه مسیر تلاش بیشتری انجام دهید و با برنامه کانون پیش بروید موفق میشوید. ولی اگر دانش آموزی این دوران را از دست بدهد بعید است بعد از تعطیلات نوروز بتواند عقب ماندگی هایش را جبران کند و عملا یک سال از درس عقب می افتد مگر اینکه هدف او رسیدن به قله ی موفقیت نباشد.

قدر لحظه به لحظه این ایام را بدانیم که استفاده از فرصتها راز اصلی رسیدن به قله کمال است. با هر فرصتی که از دست می رود شانس رسیدن به پیروزی کمتر می شود در نتیجه زمینه برای رکود و ایستایی آماده تر می شود.بیاد داشته باشیم که بسیاری از جهش ها از روی سکوی فرصت ها حاصل میشود.دوران طلایی نوروز یک فرصت بی نظیر برای جهش به سوی موفقیت است.