چرا در یادگیری درس‌های حل‌کردنی مشکل داریم؟

تا حالا به این سؤال فکر کرده‌اید: « چرا در یادگیری درس‌های حل‌کردنی مشکل داریم؟»

چرا در یادگیری درس‌های  حل‌کردنی مشکل داریم؟

تا حالا به این سؤال فکر کرده‌اید: « چرا در یادگیری درس‌های  حل‌کردنی مشکل داریم؟»

چون حل مسئله را از مسائل ساده‌تر شروع نمی‌کنیم تا پیشرفت تدریجی خود را کاملاً حس کنیم. از طرف دیگر با حل کردن یک مسئله احساس می‌کنیم که آن را یاد گرفته‌ایم لذا بدنبال حل  مسائل دیگر می رویم در صورتی که باید به آنها کاملا مسلط باشیم بعد سراغ سوالات و مسائل دیگر برویم و برای اینکه بدانیم آیا مسلط هستیم یا نه ؟ باید آن مسئله را بیش از یک بار، بدون نگاه کردن به کتاب و دفتر و حل المسائل ، خودمان حل کنیم . اگر این کار را انجام دادیم پس یادگیری کامل شده است و الا مشکل خواهیم داشت.از طرف دیگر وقتی در حل مسئله ای مشکل داریم سریعا به دفتر و یا کتاب های کمک آموزشی مراجعه  می کنیم در صورتی که باید دقیقا مشکل خود را بدانیم که چرا نتوانستیم  آن را حل کنیم ،یعنی باید بدانیم که در کجای مطلب ، اشکال داشتیم تا برای آن چاره کنیم. در ریاضیات و دورس حل کردنی تمرین بیشتر، اگر چه تاثیر زیادی در میزان یادگیری دارد اما مسئله اساسی، دقت به روش کار و پیدا کردن مشکل یادگیری است پس اگر تمرینات کمتری انجام بدهیم اما به روش کار توجه بیشتری بکنیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.پس تا اطمینان کامل در تسلط به مسائل ساده تر را نداشته باشیم رفتن به سراغ مطالب پیچیده تر کاری عبث و بیهوده است .

مطالب مرتبط