دوران طلایی نوروز و اهمیت زیاد آن

نحوه مطالعه در دوران طلایی نوروز از مسئله‌های مهم داوطلبان کنکوری است. مطالعه در نوروز یک فرصت طلایی و بی نظیر برای دانش آموزان است.

دوران طلایی نوروز و اهمیت زیاد آن

نحوه مطالعه در دوران طلایی نوروز از مسئله های مهم داوطلبان کنکوری است. مطالعه در نوروز یک فرصت طلایی و بی نظیر برای دانش آموزان است. در ایام نوروز می توانید از دیگران پیشی بگیرید به شرط اینکه با برنامه ریزی درست و با تلاش بالا به جلو حرکت کنید. مطالعه در نوروز از استرس شما می کاهد. زیرا در این ایام  مدارس تعطیل است و وقت آزاد بیشتری دارید.

فلسفه مهم بودن این دوران: وقتی به نوروز نزدیک می شوید نگران زمان از دست رفته نباشید. مطمئن باشید که هنوز زمان زیادی در اختیار دارید. حتی دانش آموزان با سطح پایین با تلاش و پشتکار توانستند به نتیجه دلخواه خود برسند.

نیم سال دوم از نیم سال اول به چند دلیل مهم تر است:

    نزدیک شدن به کنکور

    وجود دوران طلایی کنکور در نیم سال دوم

    خستگی فکری و استرس ناشی از نزدیکی به کنکور

    شروع تست زنی و آزمون خود به طور جدی

    اهمیت زیاد مرور مطالب

توجه داشته باشید که با مدیریت زمان خود، می توانید در این دوره به بهترین نتایج برسید. به شرط اینکه از دید و بازدید های غیرضروری، سفرها و گردش و تماشای تلویزیون و …. صرف نظر کنید.