در نیم سال دوم تجربه‌ی ارزشمند نیم‌سال را در اختیار دارید

هنگامی که می‌خواهیم کاری را شروع کنیم، در ابتدای راه به دنبال روش‌ها و راه هایی برای انجام آن کار هستیم، هنگامی که در قسمتی از راه به موفقیت می‌رسیم خیالمان راحت‌تر می‌شود.

در نیم سال دوم تجربه‌ی ارزشمند نیم‌سال را در اختیار دارید

هنگامی که می خواهیم کاری را شروع کنیم، در ابتدای راه به دنبال روش ها و راه هایی برای انجام آن کار هستیم، هنگامی که در قسمتی از راه به موفقیت می رسیم خیالمان راحت تر می شود.

در یک سال تحصیلی نیز نیمسال اول می توانند سرمشقی مناسب برای نیمسال دوم باشد. هنگامی که کارنامه خود را دریافت می کنیم و از نمرات راضی هستیم و یا در کارنامه جمع بندی نیمسال اول ترازهای خوبی را کسب کرده‌ایم، دوست داریم که مسیر را به همان صورت ادامه دهیم.

گاهی پیش می آید که در درسی نیاز به تلاش بیشتری وجود داشته باشد، باید ابتدا به درس‌هایی که موفق بوده ایم توجه کنیم، و از آن الگو برداری کنیم، مثلاً اگر در درس ریاضی با تمرین کردن از کتاب های آبی یا پرتکرار یا سه سطحی، نمره خوبی را کسب نموده ایم، در درس‌های دیگر نیز می‌توانیم آن را سرمشق خود قرار دهیم.

با استفاده از جعبه ابزار کارنامه در صفحه شخصی خود، می توانیم رنگ درس‌های خود را مشاهده کنیم، درسی که ما در آن آبی هستیم نقطه قوت ماست و باید با تقویت آن، مسیر اولیه را در نیمه دوم پررنگ تر تکرار کنیم. می‌توانیم روش های خود را در این درس‌ها که می‌تواند شامل ساعات مطالعه یا کتابهای کمک آموزشی باشد، برای درس‌ها که ممکن است از آن ها رضایت کامل نداشته باشیم الگوبرداری کنیم.

نیمسال دوم همیشه شروعی مهمتر است، زیرا ما تجربه کافی برای رسیدن به موفقیت را داریم و فقط کافیست آنها را به کار ببریم. دفتر برنامه ریزی و مراجعه به صفحه ۱۸۲ آن کمک بسیار زیادی در برنامه ریزی نیمسال دوم خواهد داشت، در آنجا متوجه می شویم آیا در مطالعه خود تعادل کافی را داشته ایم یا خیر و این ابزار می تواند نیمسال دوم را به سمت پایانی خوش رنگ هدایت کند.