نمونه سوال تشریحی علوم ششم (آمادگی برای آزمون 8 اسفند)

در ادامه برای شما 10 سوال تشریحی درس علوم به همراه پاسخ تشریحی مطابق با مباحث آزمون 8 اسفند آورده شده است.

نمونه سوال تشریحی علوم  ششم (آمادگی برای آزمون 8 اسفند)

ششمی های عزیز سلام

در ادامه برای شما 10 سوال تشریحی درس علوم به همراه پاسخ تشریحی مطابق با مباحث آزمون 8 اسفند آورده شده است.

موفق باشید.

فرزانه خاکپاش - گروه تولید آزمون