دارایی‌های جاری

یکی از دسته‌های اصلی حساب‌ها در ترازنامه است که نماینده‌ی ارزش کل همهٔ دارایی‌هایی است که می‌توان انتظار داشت در مدت کمتر ازیکسال تبدیل به وجه نقد می‌شوند.

دارایی‌های جاری


یکی از دسته‌های اصلی حساب‌ها در ترازنامه است که نماینده ی ارزش کل همهٔ دارایی‌هایی است که می‌توان انتظار داشت در مدت کمتر ازیکسال تبدیل به وجه نقد می‌شوند.

دارایی جاری به وجوه نقد و سایر دارایی‌هایی که انتظار می‌رود در جریان عملیات جاری واحد، ظرف یک سال تبدیل به وجه نقد گردند، فروخته شوند یا به مصرف رسند، گفته می‌شود. در یک واحد خدماتی کوچک دارایی‌های مذکور علاوه بر وجوه نقد، شامل حساب‌ها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد وهزینه‌های پیش‌پرداخت شده است.

دارایی‌های جاری شامل پول نقد و سایر حساب‌های با نقدشوندگی سریع هستند. حساب‌های دریافتنی، موجودی کالا، سهام و سایر اوراق بهاداری که در بازار خرید و فروش می‌شوند جزو دارایی‌های جاری به‌حساب می‌آیند.

1-پیش‌پرداخت‌ها یا پیش پرداخت های هزینه

 پرداختی که انتظار می‌رود طی سال مالی آینده به دارایی تبدیل شود. برای نمونه وجهی که برای خرید مقداری کالا پرداخته‌ شده و انتظار می‌رود آن کالا در سال مالی آینده تحویل گرفته شود.

2-موجودی موادوکالا

دارایی های جاری که شرکتهای بازرگانی آنها را برای فروش دوباره تحصیل می کنند و شرکتهای تولیدی نیز آنها را برای فروش به مشتریان در جریان عادی عملیات تولید می کنند.

3-حساب‌هاواسناد دریافتنی(تجاری غیرتجاری)

 منظور تمام مطالبات یک واحد تجاری است که انتظار می‌رود ظرف سال مالی آینده وصول شوند. این مطالبات در جریان فعالیت اصلی واحد تجاری، مثلا فروش کالا، ایجاد شده‌اند.

4-سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌ مدت

 سرمایه‌گذاری‌ است که تا تاریخ سررسید آن کمتر از یکسال باقی‌مانده باشد.

5 –موجودی نقد

نوعی دارایی جاری و عبارت است از پول موجود در واحد، موجودی نزد بانک‌ها اعم از سپرده یا حساب جاری، چک‌ها وحواله‌های بانکی و به طور کلی هر گونه اوراق و وسایل نقل و انتقال پول که مورد قبول بانک‌ها باشد.

شامل: اسکناس، مسکوک، چک های شخصی، سپرده های دیداری ، چک پول ها، حوالهجات بانکی ، تنخواه، اغلب سپرده های پس انداز، ارزهای خارجی(بشرطی که بسادگی قابل تبدیل به ریال باشند.)

مانده مسدودی نزد بانکها چکها و اسناد وعده دارتمبرهای پستی حسابهای پس اندازبلند مدتوجه نقد قلمدادنمی شوند

تنخواه

تنخواه مبلغی پول (معمولاً پول نقد) است که برای رفع نیازهای مالی کوچک و جاری شرکت‌ها و موسسات در اختیار کارمندانی قرار می‌گیرد. هدف از این کار پرداخت سریع بهای خدمات و کالاهایی است که به‌طورروزمره در جریان فعالیت شرکت خریده می‌شود. تنخواه گردان روند پرداخت را بدون نیاز به صدورچک یا دیگر اوراق بهادار تسریع می‌کند.در پایان سال مالی یا در دوره‌های کوتاه‌تر به حساب تنخواه گردان و صورت خرج‌ها رسیدگی می‌شود و اگر مبلغی از آن باقی‌مانده باشد به صندوق شرکت بازگردانده می‌شود.

 مواردافشای وجه نقد

الف) اضافه برداشتها

زمانی که اضافه برداشت مجاز باشد مانند حسابهای بانکی خارج از کشور.اگر در همان بانک حساب دیگر داشته باشد می تواند با آن تهاتر کند.

ب) مانده ها جبرانی

وجه نقدی که باید در دوره وام در قالب سپرده نزد بانک وام دهنده باقی بماند.این مبلغ استفاده از وجه نقد را محدودمی کند.

6-دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

در دارایی های جاری ترازنامه طبقه بندی می شود

مستهلک نمی شوند

باید دارای شرایط زیر باشد:

الف:برای فروش فوری در دسترس باشد

ب:احتمال فروش بسیار باشد(بازاریابی و ... انجام گرفته باشد و در طی یکسال از تاریخ طبقه بندی بفروش برسد.)