دوشنبه‌ها با کتاب - 27 بهمن

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز

دوشنبه‌ها با کتاب - 27 بهمن

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

در مطلب این هفته سعی شده است تا با توجه به شروع نیم سال دوم و دوران طلایی نوروز ، کتاب های مناسب این ایام به شما معرفی شوند.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.ir


دوازدهم تجربی

کتاب سه سطحی شیمی پایه تجربی

دوازدهم انسانی

کتاب آبی پیمانه‌ای منطق و فلسفه جامع کنکور انسانی

دوازدهم ریاضی

کتاب جدید آبی هندسه پایه کنکور ریاضی

هنر

کتاب ترسیم فنی کنکور هنر

منحصرا زبان

کتاب آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی منحصراً زبان

عمومی

کتاب جامع فارسی 1 دهم


یازدهم ریاضی

کتاب پرتکرار هندسه 2 یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

کتاب 500 سوال پرتکرار امتحانی زیست شناسی 2 یازدهم تجربی

یازدهم انسانی

کتاب جامع روان‌شناسی یازدهم انسانی

دهم تجربی

کتاب آبی زیست‌شناسی دهم تجربی

دهم انسانی

کتاب جامع جامعه‌شناسی دهم انسانی

دهم ریاضی

کتاب آبی فیزیک دهم ریاضی


نهم

کتاب سه‌سطحی عمومی نهم

هشتم

کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی مطالعات اجتماعی هشتم

هفتم

کتاب آبی علوم هفتم


ششم دبستان

کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن ششم دبستان

پنجم دبستان

کتاب مجموعه دروس پنجم دبستان

چهارم دبستان

کتاب سوالات پرتکرار امتحانی فارسی چهارم دبستان

سوم دبستان

کتاب سوالات پرتکرار امتحانی فارسی سوم دبستان

دوم دبستان

کتاب سه سطحی فارسی دوم دبستان

پیش دبستانی

کتاب شطرنجی مناسب کودکان 4 سال به بالا


دوازدهم هنرستان

کتاب آبی پیمانه‌ای حسابداری کنکور هنرستان

دهم و یازدهم هنرستان

کتاب جامع شیمی دهم و یازدهم هنرستان

5/28/2023 6:37:38 AM