معرفی کتاب نوروز دهم انسانی

ویژگی و محتوای کتاب ایام نوروز، زمان مطالعه این کتاب است.

معرفی کتاب نوروز دهم انسانی

معرفی کتاب نوروز دهم انسانی:

ویژگی‌ و محتوای کتاب:

 • ایام نوروز، زمان مطالعه این کتاب است.

 • کتاب دارای 6 آزمون است.

 • 5 آزمون اول با پیشروی مستقل جلو می‌روند.

 • آزمون ششم، آزمونی جامع است و مباحث 5 آزمون قبل را پوشش می‌دهد.

 • مبحث آزمون‌ها، از ابتدای سال تحصیلی تا آخرین آزمون اسفند (پیش از نوروز) است.

 • سؤالات کتاب مربوط به 5 درس عربی، زبان قرآن، ریاضی و آمار، اقتصاد، علوم و فنون ادبی و منطق است.

 • کلیه سؤالات دارای شناسنامه هستند.

 • پاسخ‌نامه به صورت کاملاً تشریحی نوشته شده است.

 • کتاب دارای 540 سؤال است که 450 سؤال مربوط به 5 آزمون اول و 90 سؤال مختص آزمون جامع است.

 • 54 مبحث در قالب 6 آزمون بر اساس کتاب درسی در کتاب نوروز آمده است.

 • تعداد مباحث در دروس مختلف به این ترتیب است: عربی 16، ریاضی 10، اقتصاد 11، علوم و فنون ادبی 10 و منطق 8


 • لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/783


5/28/2023 6:20:28 AM