آزمون 24 بهمن : سطح پاسخگویی در بازه‌ی شما

در هر درس و برای هر بازه‌ی تراز ، جدول نردبانی را مشاهده می‌کنید .

آزمون 24 بهمن : سطح پاسخگویی در بازه‌ی شما


مقایسه سطح پاسخگویی در بازه ی شما


کارنامه ی نردبانی : به معنی رنگ ها توجه کنید


در هر درس و برای هر بازه ی تراز ، جدول نردبانی را مشاهده می کنید . 


در این جدول برای هر درس رنگ های متفاوتی را می بینید .ممکن است یک درس برای یک بازه ی تراز دشوار و برای بازه ی تراز دیگر متعادل یا ساده باشد . ابتدا نمره ی تراز خود را در نظر بگیرید و سپس رنگ های هر درس را در بازه ی تراز خود ببینید . متوجه می شوید که آیا آن درس برای شما ساده تر از حد انتظار یا دشوارتر بوده یا این که متعادل بوده است . 


در این جا راهنمای رنگ را می بینید و معنی هر رنگ را در کارنامه ی نردبانی برای شما توضیح می دهیم:

رنگ آبی (خانه هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند ) درس مورد نظر دو واحد ساده تر از حد انتظار است 

رنگ سبز(خانه هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند ) درس مورد نظر یک واحد ساده تر از حد انتظار است 

رنگ سفید (خانه هایی که با رنگ سفید مشخص شده اند ) : درس مورد نظر از لحاظ سطح دشواری در حد تعیین شده است 

رنگ زرد (خانه هایی که با رنگ زرد مشخص شده اند ) : درس مورد نظر یک واحد دشوارتر از حد انتظار است 

رنگ قرمز (خانه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ): درس مورد نظر دو واحد دشوارتر از حد انتظار است یک نمونه کارنامه نردبانی را در ادامه مشاهده می کنید

سایرگروه ها در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید