عملکرد صفحه‌کلید (Keyboard) و رویدادهای آن

در محیط‌های وابسته به متن (کنسولی)، صفحه‌کلید آسان‌ترین دستگاه ورود اطلاعات و نوشتن کدها به‌شمار می‌رود

عملکرد صفحه‌کلید (Keyboard) و رویدادهای آن

در محیط‌های وابسته به متن (کنسولی)، صفحه‌کلید آسان‌ترین دستگاه ورود اطلاعات و نوشتن کدها به‌شمار می‌رود. از طرفی اگر ماوس غیرفعال شود از طریق صفحه‌کلید می‌توان عملکرد ماوس را جبران کرد.

صفحه‌کلیدها به‌طورکلی دو دسته کلید دارند:

الف) کلیدهای چاپی: که با فشردن آن‌ها یک کاراکتر در محیط متن نمایش می‌یابد مثل: حروف، ارقام، نمادها و...

ب) کلیدهای غیرچاپی: که با فشردن آن‌ها عملی صورت می‌گیرد ولی چیزی چاپ نمی‌شود. مثل: Enter، Tab و... و F1و F2 و...

برای مطالعه مطلب کامل فایل ضمیمه شده را دانلود کنید