آبکاری فلزها

آبکاری از کاربردهای سلول‌های الکترولیتی است. در این عمل به کمک یک سلول الکترولیتی لایة نازکی

آبکاری فلزها

آبکاری از کاربردهای سلول‌های الکترولیتی است. در این عمل به کمک یک سلول الکترولیتی لایة نازکی از یک فلز بر روی یک جسم پوشانده می‌شود.

nنکته: فلز پوشاننده در قطب مثبت (آند) و جسمی که باید روکش روی آن ایجاد شود در قطب منفی (کاتد) قرار می‌گیرد. در این فرآیند الکترولیت مورد استفاده، باید دارای یون‌های فلزی باشد که قرار است لایة نازکی از آن روی جسم دیگر ایجاد شود.

در گذشته این فرایند اساساً برای رسوب دادن نیکل، طلا، نقره و... بر روی جواهرآلات، چاقو، قاشق و چنگال، قطعات دوچرخه و... به‌کار می‌رفت.

امروزه آبکاری نه تنها مرحله‌ی نهایی تولید بعضی محصولات است بلکه برای ایجاد پوشش‌های محافظتی مثل کادمیم،‌کروم یا اکسید آلومینیوم روی قطعات به کار می‌رود.

برای مطالعه ادامه مطلب فایل ضمیمه شده را دانلود کنید