یک تست ساده برای سلامت ریه ها

یک آزمایش ریه، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

یک تست ساده برای سلامت ریه ها

یک آزمایش ریه، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

آزمایش عملکرد ریه، میزان عملکرد ریه‌ها را بررسی می‌کند تا مشخص شود آن‌ها چه اندازه خوب کار می‌کنند.

اگر بتوانید از نقطه A تا B نفس خود را حبس کنید، ریه‌های سالمی دارید .

فایل های ضمیمه