نوروز 1400 را هدفمند با تابلوی نوروزی دوازدهم تجربی شروع کنید

تابلوی نوروزی موفق،تابلویی است که درصد زیادی از هدف‌ها و تصمیم‌های تان را اجرا کرده باشید.

نوروز 1400 را هدفمند با تابلوی نوروزی دوازدهم تجربی شروع کنید

برای برنامه ریزی دقیق‌تر و منظم‌تر در پروژه ششم برنامه راهبردی (پروژه دوران طلایی) و استفاده کردن حداکثری از این ایام به دانش‌آموزان، از طرف کانون یک تابلو با عنوان تابلو نوروز داده می‌شود که کمک خواهد کرد دانش‌آموزان با  استفاده از این تابلو و با هدف‌گذاری منطقی قبل از ایام نوروز برنامه‌ریزی کرده و طبق آن در این ایام پیش بروند.


تابلوی نوروزی موفق ، تابلویی است که درصد زیادی از هدف ها و تصمیم های تان را اجرا کرده باشید.


در تابلوی نوروزی نام مبحث های آزمون را می بینید .

 با مارکر یا مداد رنگی مشخص کنید وضعیت شما در هر مبحث چگونه است؛

 از رنگ آبی برای خیلی خوب ،

 سبز برای خوب ،

 زرد برای متوسط

 و از رنگ قرمز برای نیاز به تلاش زیاد استفاده کنید .

 برای رنگ آمیزی میتوانید از کارنامه مبحثی و نمره های چند از 10 کمک بگیرید تا فقط به تصور و استنباط خودتان اتکا نکرده باشید.


در ستون دیگر مشخص کنید که برای آن مبحث چه برنامه ای دارید؟

مطالعه ی کامل؟

رفع اشکال و تثبیت و تست زدن؟

 یا حذف کردن و کنار گذاشتن در ایام نوروز؟


در فایل پیوست فرمت گرافیکی و غیر گرافیکی تابلو نوروزی گروه دوازدهم تجربی ضمیمه شده است.

فایل سایر گروه ها به تدریج در سایت قرار خواهد گرفت. 

مطالب مرتبط