ساخت فلزات بسیار سخت با استفاده از نانوذرات

گروهی از محققان دانشگاه براون در آمریکا راهکار جدیدی را برای تولید ساختارهای فلزی با استفاده از نانوذرات ابداع کردند که امکان تولید فلزات بسیار سخت را فراهم می‌کند.

ساخت فلزات بسیار سخت با استفاده از نانوذرات

گروهی از محققان دانشگاه براون در آمریکا راهکار جدیدی را برای تولید ساختارهای فلزی با استفاده از نانوذرات ابداع کردند که امکان تولید فلزات بسیار سخت را فراهم می‌کند.

در این شیوه جدید گروه‌هایی از نانوذرات فلزی به گونه‌ای درهم می‌آمیزند که یک قطعه فلز سخت را تشکیل می‌دهند. کلید این فرایند در فرآوری شیمیایی نانوذراتی است که به عنوان سنگ بنای تولید ساختارهای فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نانوذرات فلزی به طور معمول توسط مولکول‌های ارگانیک موسوم به لیگاند پوشیده شده‌اند که مانع شکل‌گیری پیوندهای فلز با فلز بین ذرات می‌شود. محققان با استفاده از یک تکنیک خاص توانستند لیگاندها را از سطح نانوذرات فلزی پاک کرده و امکان برقراری پیوند فلزی بین نانوذرات را فراهم کنند.
آزمون‌های مکانیکی فلزات تولید شده به این شوه نشان می‌دهد که این فلزات تا چهار برابر ساختارهای فلزی طبیعی استحکام دارند.
محققان با استفاده از نانوذرات طلا، نقره، پالادیوم و سایر فلزات توانستند قطعات فلزی با ابعاد یک سکه تولید کنند. این قطعات فلزی برای تولید مواد پوششی، الکترودها یا ژنراتورهای ترموالکتریکی با کارآیی بسیار بالا کاربرد دارند. اما به اعتقاد محققان می‌توان فرایند تولید این نوع فلزات را به سادگی در مقیاس بزرگ اجرا کرد و از آن برای تولید قطعات فلزی با کاربردهای صنعتی بهره گرفت.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Chem منتشر شده است.

منبع :