نوروز، امتحانات،تابستان

1 - در این دوران مدرسه‌ها تعطیل است و برنامه ریزی برای این روزها دست خود دانش آموز است. پس خیلی مهم است که بتوانید از این دوران استفاده بهتری ببرید و آن را هدر ندهید.

نوروز، امتحانات،تابستان

آینده نگری :

نوروز ، امتحانات ، تابستان

امروز می خواهیم در موردبرنامه ریزی برای سه زمان مهم صحبت کنیم : نوروز، امتحانات و تابستان

دوران نوروز از چند جهت دارای اهمیت است :

1 -  در این دوران مدرسه ها تعطیل است و برنامه ریزی برای این روزها دست خود دانش آموز است. پس خیلی مهم است که بتوانید از این دوران استفاده بهتری ببرید و آن را هدر ندهید.

2 – در این روزها بسیاری از دانش آموزان درس نمی خوانند کسانی که برنامه ریزی دارند از بقیه پیشی می گیرند.

3 – درس خواندن در این دوران به شما کمک می کند تا مطالبی که آموخته اید را فراموش نکنید و حتی بتوانید درس‌های نیم‌سال اول را مرور کنید.

4 – بعد از پایان نوروز، امتحانات پایان سال را داریم که نوروز فرصت مناسبی برای آماده شدن برای این امتحانات است.

یک خبر خوب!

امسال برای اولین بار دانش آموزان دبستانی مثل سایر گروه‌ها در دوران نوروز ازمون اصلی دارند. 7 فروردین آزمون بسیار مهمی است زیرا برای آخرین بار جمع بندی نیمسال اول را داریم و شما می توانید از این فرصت برای مرور آموخته های خود بهره ببرید.

امتحانات :

شما به تازگی امتحانات نیمسال اول را پشت سر گذاشته اید و با داشتن این تجربه انتظار می رود به دلایل زیر بتوانید در امتحانات پایان سال موفق‌تر عمل کنید.

1 - شما امروز کارنامه ی نیم سال اول را دارید و اگر ندارید چند روز دیگر دریافت می کنید پس روش مطالعه‌ی خود در هر درس و وضعیت خود را می دانید.

2 - برای امتحانات پایان سال هدف گذاری کنید . در درس هایی که نمره ی خوبی نگرفته اید کتاب سوال های پرتکرار امتحانی یا کتاب مجموعه دروس امتحانی را تهیه کنید .

3 - در درس هایی که نمره ی خوبی دارید کتاب های سه سطحی را تمرین کنید .تلاش کنید و هدف گذاری کنید که نمره ها و وضعیت خود را در امتحانات پایان سال حفظ کنید.

تابستان

برنامه ریزی برای تابستان

یک یا دو فعالیت فوق برنامه را در نظر بگیرید . فعالیت های ورزشی ، هنری ، آموزش زبان ، فعالیت های اجتماعی ، کار در کارگاه یا مزرعه یا دفتر . فعالیت های فوق برنامه  را فقط در  تابستان انجام ندهید بلکه در طول سال هم ادامه دهید .

ثبت نام در آزمون های تابستان و سال آینده

از همین حالا تصمیم خود را برای درس خواندن درتابستان مشخص کنید . برای این کار می ‌توانید از پشتیبان و پدر و مادر خود نیز کمک بگیرید. دانش آموزانی که در آزمون‌ها پیوستگی حضور دارند و در تمام مقاطع سال درس می خوانند موفق تر هستند.

توصیه های تابستانی

1 - یک یا دو فعالیت فوق برنامه را انتخاب کنید . اگر هم اکنون هم انجام می دهید ادامه دهید و اگر از تابستان شروع می کنید در پاییز و زمستان هم حداقل یک فعالیت را ادامه دهید

2 -  در همین روزها و قبل از عید در آزمون های تابستان و سال بعد ثبت نام کنید . پیوسته باشید و ادامه دهید . نه از شکست ها مایوس شوید و نه از پیروزی ها مغرور باشید . بر خستگی و دلسردی چیره شوید . خستگی و دلسردی ، بازیگوشی و شیطنت ، مایوس و نا امید شدن های مقطعی ، عقب ماندن ها و بی حوصلگی برای درس خواندن برای همه هست . ادامه دهید . با اولیای خود و با دوستان خوب و پشتیبانتان گفت وگو کنید . آن کس که ادامه می دهد حتما موفق می شود.

3 - پس از ثبت نام در آزمون های تابستان : برنامه ی راهبردی را بررسی کنید . مسیر و چشم انداز آینده را بشناسید .

4 - منابع مطالعاتی تابستان و سال آینده را بررسی کنید . کتاب تابستان و چند منبع ضروری برای تابستان را با کمک پشتیبان خود تهیه کنید

نقش اولیاء :

نقش اولیا در دوران همه گیری کرونا مهم است و در دوره ی پس از عید هم مهم ترمی شود . از اولیا می خواهیم همراه فرزندتان باشید به  آن ها روحیه و امید بدهید و از آن ها بخواهید که ادامه بدهند . فرزندتان را به خاطر سخت کوشی و ادامه دادن تشویق کنید . به خاطر نمره و رتبه و تراز تشویق نکنید . بسیاری از دانش آموزان دبستانی درک دقیقی از تراز یا مقایسه با سایرین ندارند. تلاش کنید همیشه بتوانید برای آنها مثل یک مربی باشید از کنار زمین آنها را هدایت کنید نه اینکه به جای آنها بازی کنید. آنها را فقط با خودشان مقایسه کنید. نقاط قوت و ضعف آنها را بشناسید و آنها را به سمت خودآموز شدن و برنامه ریز شدن برای آینده هدایت کنید. همراه فرزندتان باشید .

6/1/2023 2:51:54 AM
Menu