شهربابک: زیبایی ناشناخته

شهربابک از شهرهای استان کرمان است که به شهر علم و فرهنگمعروف است. این شهر با اینکه وسعت زیادی ندارد، گروه‌های قومی متعددی را در خود جای داده است.

شهربابک: زیبایی ناشناخته

شهربابک از شهرهای استان کرمان است که به شهر علم و فرهنگمعروف است. این شهر با اینکه وسعت زیادی ندارد، گروه‌های قومی متعددی را در خود جای داده است. همین طور مناطق دیدنی جذاب و تاریخی‌ای دارد که شاید بتوان گفت ناشناخته مانده‌اند.

شهربابک: زیبایی ناشناخته


روستای صخره‌ای ميمند (ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو)، چهارصد خانه‌ی دست‌کند در دل کوه دارد و ساختار صخره‌ای در کل روستا گسترده شده است. هرچند نمونه‌های معماری صخره‌ای در دیگر کشورها نیز وجود دارند، هیچ‌کدام جاذبه‌های میمند را ندارد. ویژگی مهم روستا مسکونی‌بودن واحدهای صخره‌ای میمند است که این خصوصیت در روستاهای مشابه کمتر به چشم می‌خورد. به‌عبارت دیگر زندگی هنوز معنای خود را در میمند از دست نداده است.

عمارت موسی‌خانی از بناهای تاریخی زمان قاجاریه در شهربابک است و به‌سبک عمارت‌های قاجاری زیبایی‌های خاص خود را دارد.

شهربابک: زیبایی ناشناخته


غار ایوبدر بخش «دهج» شهربابک واقع است. غار ايوب به‌دليل وجود ردپای منتسب به حضرت ايوب(ع)، محل زيارت بسياری از مردم است. دهانه‌ی غار در نيمه‌های كوه در ارتفاعی بالا قرار دارد. در گوشه‌ای از ديوار شرقی و از سقف، باريكه‌ای از آب سال‌هاست جریان دارد. بهار و تابستان بهترين زمان بازديد از غار ايوب است.

شهربابک: زیبایی ناشناخته


از دیگر مناطق دیدنی شهربابک می‌توان به کفه‌ی نمک استبرق، آبدر، آتشکده‌ی آذربغ، سقاخانه و مسجد و حسینیه‌ی شهر کهنه و دریاچه‌ی مخرگه و منطقه‌ی جوزم و پارک خورسند و... اشاره کرد.

*** در صفحه‌ی44 و ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی هفتم، درس 9، با عنوان «من کجا زندگی می‌کنم؟» از دانش‌آموزان خواسته شده است که شهر یا روستای خود را معرفی کنند.

شهربابک: زیبایی ناشناخته


منبع :