اهدای کتاب به 64,000 دانش‌آموز بورسیه

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف عام) به 63,937 دانش‌آموز بورسیه بر اساس حضور آنان در آزمون‌های برنامه‌ای، کتاب‌های آموزشی اهدا می‌کند.

اهدای کتاب به 64,000 دانش‌آموز بورسیه

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف عام) به ۶۳,۹۳۷ دانش‌آموز بورسیه بر اساس حضور آنان در آزمون‌های برنامه‌ای، کتاب‌های آموزشی اهدا می‌کند.


مسئول بورسیه با تشریح شرایط ۳ گروه بورسیه‌ای که کتاب‌ها به آنان اهدا می‌شود، گفت: سقف کتب اهدایی برای دانش آموزانی که در بیش از ۵ آزمون اصلی و همچنین ۲ آزمون هدیه حضور و حداکثر یک غیبت در آزمون‌ها را داشته‌اند، تا ۲ میلیون ریال، دانش‌آموزانی که در ۲ آزمون هدیه حضور یا حداکثر یک غیبت در آزمون‌ها را داشته‌اند، تا یک میلیون ریال و برای بقیه دانش‌آموزان تا سقف ۵۰۰ هزار ریال است.

تازه‌گل آقچه‌لی افزود: بر اساس آمار، تعداد ۱۲,۴۲۱ دانش‌آموز هرکدام مشمول دریافت هدیه کتاب به ارزش ۲ میلیون ریال، ۲۸,۷۳۵ دانش‌آموز مشمول دریافت هدیه کتاب یک میلیون ریالی و ۲۲,۷۸۱ دانش‌آموز مشمول دریافت هدیه کتاب ۵۰۰ هزار ریالی هستند.

وی یادآور شد: انتخاب کتاب‌ها توسط دانش‌آموزان از روز پنجشنبه ۲۵ دی‌ماه آغاز شده و تا لحظه تنظیم این خبر، تعداد ۲۰,۳۶۷ جلد کتاب توسط ۷۵۸۲ بورسیه انتخاب و ثبت شده است؛ برای انتخاب کتاب‌ها توسط دانش‌آموزان، تا ده روز دیگر فرصت باقی است و پروژه اهدای کتاب‌ها حداکثر تا پایان بهمن‌ماه به اتمام خواهد رسید.

منبع :