عربی: 5 تست مهم با رتبه برتر کنکور، حجت صادقی کیا

این 5 سوال توسط حجت صادقی کیا، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پشتیبان ویژه قلمچی، از درس عربی انتخاب شده اند.

عربی: 5 تست مهم با رتبه برتر کنکور، حجت صادقی کیا

<<گروه آموزشی بامیس، هر روز 5 سوال از یک درس را برای شما آماده می کنند تا بتوانید خود را بسنجید، برای آزمون آماده شوید و نکته های جدیدی یاد بگیرید>>
این 5 سوال توسط حجت صادقی کیا، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پشتیبان ویژه قلمچی، از درس عربی انتخاب شده اند. فایل PDF این 5 سوال به همراه پاسخ تشریحی مربوط به هر سوال، در قسمت ضمیمه برای شما قرار داده شده است.

بابک یادگاری
ارسال شده توسط : بابک یادگاری