بازخورد مثبت، انگیزه‌ی فرزندان را تقویت می‌کند

انگیزه‌ی سرشار برای موفقیت، مثل موتور محرک است که افراد را همیشه به‌سوی پیشرفت سوق می‌دهد.

بازخورد مثبت، انگیزه‌ی فرزندان را تقویت می‌کند

انگیزه‌ی سرشار برای موفقیت، مثل موتور محرک است که افراد را همیشه به‌سوی پیشرفت سوق می‌دهد. جست‌وجوی راهکارهایی برای انگیزش مداوم دانش‌آموزان به‌قصد دستیابی به اهداف تحصیلی، فصل مشترک خواسته‌های والدین است. در این نوشتار به نقش تأثیرگذار بازخورد فعالیت‌ها به دانش‌آموزان می‌پردازیم.

یکی از عوامل بسیار مهمی که انگیزه را در فرزندِ پرتلاش شما ثابت نگه می‌دارد، این است که او را با بازخوردهای مثبت تلاش و کوشش آشنا کنید. چقدر به دانش‌آموزتان گفته‌اید که تلاش‌های او، مستقل از نتیجه‌ی نهایی، برای شما مهم است؟ وقتی فرزند شما با نتایج مثبت تلاش‌هایش آشنا شود، میل به تکرار عوامل موفقیت‌آفرین قبلی در او به وجود خواهد آمد. به فرزندتان کمک کنید تا پیشرفت‌های درسی خود را به‌خوبی تحلیل کند. رابطه‌ی بین تلاشی را که برای به‌دست‌آوردن این پیشرفت به خرج داده و نتیجه‌ای که در نهایت به دست آورده است، برای او تحلیل کنید و درباره‌ی راهکار‌های تکرار و تداوم این موفقیت بحث کنید. این گفت‌وگوی سازنده برای هر دوی شما انگیزه‌بخش خواهد بود.

در موضوع افزایش انگیزه از طریق بازتاب فعالیت‌ها، بازخورد‌های منفی عملکرد دانش‌آموزان نیز مهم است. بخش مهمی از موفقیت‌های افراد از شناخت دقیق نقاط ضعف حاصل می‌شود و نمی‌توانیم به‌سادگی از کنار این فرصت‌های پیشرفت بگذریم. باید به خاطر داشت که توجه به این بخش از عملکرد، نیازمند استراتژی‌های متفاوتی است. صحبت درباره‌ی بازخورد‌های منفی باید کاملاً در گفت‌وگوی اختصاصی صورت گیرد و تعمیم‌دادن این نقطه‌ی ضعف به همه‌ی فعالیت‌های دیگر فرزندتان، اشتباه رفتاری بزرگی است. رویکرد تغییر وضعیت موجود بر اساس تجارب شخصی، راهکارِ همیشه پربازده است. فرزند شما باید در همه‌ی روزها و هفته‌ها، فرصت تغییردادن وضعیت نامطلوبی را که در آن قرار دارد، داشته باشد و مهم‌ترین دستاورد گفت‌وگو‌های شما، باید شناسایی این فرصت و روش‌های تبدیل آن به راهکاری عملی باشد. گفت‌وگو‌های آموزشی خود را در محیط خانه، با رویکرد شناسایی و توسعه‌ی راه‌حل ها پیش ببرید. برای درجازدن در انتقاد و مقایسه‌ی نادرست، همیشه وقت هست؛ اما هنرِ خلق فرصت پیشرفت از وضعیت نامطلوب است که تفاوت دیدگاه شما را به نمایش می‌گذارد.

منبع: www.teachthought.com