فیلم تحلیل سوالات آزمون 26 دی 99 دروس اختصاصی دوازدهم تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 26 دی 99 ، دروس اختصاصی دوازدهم تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 26 دی 99 دروس اختصاصی دوازدهم تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 26 دی 99 ، دروس اختصاصی دوازدهم تجربی را مشاهده می نمائید :‌


 ریاضی : دانیال ابراهیمی - محمد جواد محسنی - سهیل حسن خانپور

 زیست : محمدحسن مومن زاده - امیررضا پاشاپور - وحید شهنواز - آرین سیفی

 فیزیک : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی - اشکان جعفری

 شیمی : حامد اسماعیلی - محمدرضا یوسفی


فیلم دروس عمومی : کلیک کنید

فایل های ضمیمه

ریاضی - سوالات 101 تا 105
ریاضی - سوالات 106 تا 110
ریاضی - سوالات 111 تا 115
ریاضی - سوالات 116 تا 120
ریاضی - سوالات 121 تا 130
زیست - سوالات 131 تا 134
زیست - سوالات 135 تا 137
زیست - سوالات 138 تا 141
زیست - سوالات 142 تا 145
زیست - سوالات 146 تا 150
زیست - سوالات 151 تا 155
زیست - سوالات 156 تا 160
زیست - سوالات 161 تا 165
زیست - سوالات 166 تا 170
زیست - سوالات 171 تا 175
زیست - سوالات 176 تا 178
زیست - سوالات 179 تا 180
فیزیک - سوالات 181 تا 183
فیزیک - سوالات 184 تا 186
فیزیک - سوالات 187 تا 188
فیزیک - سوالات 189 تا 190
فیزیک - سوالات 191 تا 200
فیزیک - سوالات 201 تا 204
فیزیک - سوالات 205 تا 210
شیمی - سوالات 211 تا 214
شیمی - سوالات 215 تا 220
شیمی - سوالات 221 تا 225
شیمی - سوالات 226 تا 230
شیمی - سوالات 231 تا 235
شیمی - سوالات 236 تا 240

مطالب مرتبط

سهیل حسن خانپور
نويسنده : سهیل حسن خانپور