5 سوال مهم از درس ادبیات به انتخاب رتبه برتر کنکور انسانی

گروه آموزشی بامیس، هر روز 5 سوال از یک درس را برای شما آماده می‌کنند تا بتوانید خود را بسنجید، برای آزمون آماده شوید و نکته‌های جدیدی یاد بگیرید

5 سوال مهم از درس ادبیات به انتخاب رتبه برتر کنکور انسانی


<<گروه آموزشی بامیس، هر روز 5 سوال از یک درس را برای شما آماده می کنند تا بتوانید خود را بسنجید، برای آزمون آماده شوید و نکته های جدیدی یاد بگیرید>>
این 5 سوال، توسط زینب صالح زاده، دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، از درس زیست شناسی انتخاب شده اند. فایل PDF این 5 سوال به همراه ویس تشریح و تحلیل هر سوال، در قسمت ضمیمه برای شما قرار داده شده است.