در هر زمانی برای شما منابع مطالعاتی وجود دارد

با توجه به نتایج افراد برتر، در سال‌های گذشته، هرگز از اهمیت منبع مطالعاتی، مخصوصا در دوران کرونا، غافل نباشید.

در هر زمانی برای شما منابع مطالعاتی وجود دارد

در کانون برای هر زمان، و در هر سطح تراز، کتاب های خاصی به دانش آموزان پیشنهاد می شود. مثل کتاب های آبی در زمان یادگیری، کتاب های سوالات پرتکرار، برای زمان امتحانات، کتاب های زرد در زمان جمع بندی، کتاب های مجموعه سوالات، سوالات تیزهوشان، کتاب های تابستان، کتاب های نوروز، کتاب های سه سطحی، کتاب های جامع و کتاب های جمع بندی و انواع دیگر کتاب ها و سی دی ها و فلش کارت ها و ... . این منابع مطالعاتی باید با توجه به محدوده تراز و محدوده زمانی، به داوطلبان پیشنهاد شود. حال در دوران کرونا، با توجه به خودآموزی دانش آموزان، اهمیت استفاده از منابع مطالعاتی، چندین برابر شده است. پس از رسیدن به دوران برف و رنگ سپید و چشم انداز زیبایی که دارد، دیگر رنگ های متنوع پاییز را نخواهید داشت، دیگر وقت قدم گذاشتن بر برگ ها و شنیدن خش خش آرامش بخش آن ها نیست، و باید از رد پا بر برف ها لذت برد. در مورد کتاب های کانون نیز زمان بندی اهمیت دارد، بسیار مهم است که در امواج پر سرعت کتاب های آبی ، خود را به نقطه مطلوب برسانید، با کتاب های سه سطحی، صخره به صخره، پیموده و بالاتر بروید. در نوروز با عطر گل های بهاری، با کتابی کم حجم و خلاصه، از لحظه ها ، لذت ببرید. با کتاب های پرتکرار، با تکرار سوالات امتحان، نمره های خوب را تکرار شوید. و علاوه بر آن، در زمان های مرور، نکات کتاب ها را به تکرار مجدد رسانده و گام به گام پیشرفت های بیشتری داشته باشید. با توجه به نتایج افراد برتر، در سال های گذشته، هرگز از اهمیت منبع مطالعاتی، مخصوصا در دوران کرونا، غافل نباشید.