همکاری اولیا و دانش‌آموزان برای موفقیت در امتحانات نیم‌سال اول

امتحانات نیم‌سال اول، فرصتی برای تکمیل و تقویت آموخته‌هاست و در کنار آن، آنچه در سه‌ماهه‌ی اول سال تحصیلی، ارزیابی شده است، مبنایی می‌شود برای برنامه‌ریزی‌های ماه‌های آینده.

همکاری اولیا و دانش‌آموزان برای موفقیت در امتحانات نیم‌سال اول

امتحانات نیم‌سال اول، فرصتی برای تکمیل و تقویت آموخته‌هاست و در کنار آن، آنچه در سه‌ماهه‌ی اول سال تحصیلی، ارزیابی شده است، مبنایی می‌شود برای برنامه‌ریزی‌های ماه‌های آینده. هر سال، مدرسه و اولیا، بازوهای توانمندی در کنار دانش‌آموزان برای دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب در امتحانات و همچنین ارتقای وضعیت تحصیلی آن‌ها هستند؛ اما امسال با انتقال مدرسه به خانه، وزنه‌ی اولیا در کسب نتیجه‌ی مناسب کمی سنگین‌تر از سال‌های گذشته شده است؛ اگرچه محور اصلی همچنان مدرسه است. انجام هر کاری به بهترین شیوه، نیازمند فراهم‌کردن پیش‌نیازهای مناسب برای آن است. اولیا و دانش‌آموز می‌توانند قبل و حین و بعد از امتحانات کارهایی انجام دهند تا به هدف اصلی برسند.

قبل از امتحانات

1. تعامل بیشتر اولیا با مدرسه و اشراف کامل بر برنامه‌های آموزشی مدرسه؛

2. ایجاد فضای استاندارد آموزشی در منزل؛

3. ایجاد فضای امن برای امتحان با هدف حفظ تمرکز و آرامش دانش‌آموز؛

4. همراهی با دانش‌آموز در برنامه‌ریزی مطالعاتی؛

5. تعیین زمان‌هایی مشخص و ثابت برای کمک به دانش‌آموز در انجام تکالیف؛

6. برگزاری پیش‌امتحان یک روز قبل از هر امتحان.

حین امتحان

1. برقراری فضای آرام در منزل؛

2. شرکت در امتحان با لباس رسمی مدرسه؛

3. حضور یکی از اولیا در نقش مراقب.

بعد از امتحان

1. رفع اشکال و حل سؤالات امتحان؛

2. تحلیل نتیجه‌ی امتحان و کشف نقاط قوت و نیاز به تلاش؛

3. برنامه‌ریزی برای رفع اشتباهات احتمالی؛

4. ادامه‌ی روش‌های موفق و مؤثر.

تمام این کارها، زمانی به حداکثر بهره‌وری می‌رسند که دانش‌آموز نهایتِ همکاری را با پدر و مادرش داشته باشد و خود را ملزم کند آن‌ها را انجام دهد؛ درست مثل مدرسه.

هر خانه یک مدرسه!

6/1/2023 1:08:10 PM
Menu