7 نکته برای جمع‌بندی بهتر در‌س‌های پایه

سال آخر تحصیل، سه سال تحصیلی است! همراه با درس‌های دوازدهم، باید درس‌های پایه را نیز کار کرد. دوره‌ی مداوم درس‌های پایه، به تسلط بیشتر روی آن‌ها و فراموشی دیرتر منجر می‌شود.

7 نکته برای جمع‌بندی بهتر در‌س‌های پایه

سال آخر تحصیل، سه سال تحصیلی است! همراه با درس‌های دوازدهم، باید درس‌های پایه را نیز کار کرد. دوره‌ی مداوم درس‌های پایه، به تسلط بیشتر روی آن‌ها و فراموشی دیرتر منجر می‌شود. در برنامه‌ی راهبردی، دوره‌های تقریباً دوماهه برای مرور و جمع‌بندی مباحث پایه در نظر گرفته شده است که کارکرد جبرانی نیز دارد؛ یعنی کسی که نتوانسته آموخته‌های خود را تکمیل کند یا به تسلط مطلوب برسد، فرصت دارد به هدف خود نزدیک‌تر شود. با توجه به حجم بالای مطالب، چطور می‌توان آن‌ها را کامل مرور کرد؟

1. تست‌های تکراری بزنید! درست‌ها برای مرور و یادآوری مطالب بسیار مؤثرند. اشتباهات را که باید یاد گرفته باشید و نزده‌ها هم همین طور!

2. تورق سریع کنید. همه‌ی خلاصه‌نویسی‌ها، حاشیه‌نویسی‌ها و نکات برجسته را که در کتاب درسی مشخص کرده‌اید، مرور کنید.

3. از کارنامه‌ی ۵نوع‌درس، وضعیت درس‌های پایه را رصد کنید. بهترین درس‌ها برای رشد تراز، درس‌های نوسانی هستند. به آن‌ها اولویت بدهید.

4. از کارنامه‌ی مبحثی، مباحث درس‌های پایه را بررسی کنید و آن بخش را که باید تقویت شود، مشخص کنید و برایش برنامه‌ریزی ویژه انجام دهید.

5. کتاب جمع‌بندی پایه، ابزاری قدرتمند برای مرور و یادآوری آموخته‌هاست. با هر آزمون این کتاب، کل مطالب را در سریع‌ترین زمان مرور خواهید کرد.

6. جزوه‌ی هوشمند برای تمرین هدفمند و مرور سریع و تکمیل یادگیری‌ها ابزاری مؤثر و کاراست.

7. در آزمون هدیه، آزمون هدف‌گذاری و آزمون مشابه‌ پارسال شرکت کنید. این آزمون‌ها بهترین ابزار برای بازیابی مباحث پایه هستند.

قرار نیست به‌طور کامل به همه‌چیز برسید! البته اگر برسید که عالی است؛ اما اگر نرسیدید، ایستگاه‌های جبرانی بعدی هم در پیش است. به تمام‌کردن فکر نکنید. به مسلط‌شدن بیندیشید.