گفت‌وگوی زنده با سپیده پشت دار: جمعه، 15 اسفند، ساعت 21:00

گفت‌وگوی زنده با سپیده پشت دار، رتبه 21 منطقه 2 تجربی و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران زمان: جمعه، 15 اسفند ماه راس ساعت 21

گفت‌وگوی زنده با سپیده پشت دار: جمعه، 15 اسفند، ساعت 21:00

گفت‌وگوی زنده با سپیده پشت دار، رتبه 8 منطقه 2 و 21 کشوری کنکور تجربی 98 و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران

مجری:علی ملکی، قهرمان پیشرفت و دانشجوی پزشکی علوم پزشکی البرز

زمان:جمعه، 15 اسفند ماه راس ساعت 21:00

در پیج اینستاگرام بامیس تجربی