20 اردیبهشت: لایو با مدرس ریاضی تجربی در کلاس‌های نکته و تست

گفت‌وگوی زنده با سپهر قاسمی رنجبر، مدرس درس ریاضی تجربی در کلاس‌های نکته و تست

20 اردیبهشت: لایو با مدرس ریاضی تجربی در کلاس‌های نکته و تست