معرفی کتاب سه سطحی علوم نهم

کتاب سه سطحی علوم نهم، مجموعه‌ای کامل از سوالات منتخب آزمون‌های سال گذشته کانون در سه سطح است.

معرفی کتاب سه سطحی علوم نهم

سه سطحی علوم نهم:

کتاب سه سطحی علوم نهم، مجموعه‌ای کامل از سوالات منتخب آزمون‌های سال‌ گذشته کانون در سه سطح است. به طوری که دانش‌آموز با مطالعه کامل این کتاب، با اغلب ایده‌های طراحی سوال در علوم نهم آشنا خواهد شد. ویژگی‌های اصلی این کتاب شامل موارد زیر است:

- این کتاب شامل 750 سوال است که به تفکیک در فصل‌های شیمی، فیزیک، زیست و زمین‌شناسی جمع‌آوری شده است.

- سوالات این کتاب مشابه تمامی کتاب‌های سه‌سطحی در سه بخش نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر تقسیم‌بندی شده‌اند.

- سوالات کتاب سه سطحی از آرشیو آزمون‌های سال‌‌های گذشته کانون انتخاب شده است.

- در هر سوال، اطلاعات آماری در خصوص تاریخ برگزاری آزمون، درصد مراجعه دانش‌آموزان برای پاسخ گویی به سوال و در نهایت درصد پاسخ‌گویی صحیح دانش‌آموزان آن آزمون در خصوص سوال مشخص شده در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

-گزینش سوالات توسط گروه‌های تخصصی شیمی، فیزیک، زیست و زمین‌شناسی انجام شده است.

- تلاش شده است که در قالب پاسخ تشریحی، نکات آموزشی مهم سوال توضیح داده شود.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/829

3/21/2023 10:49:13 AM