کلاس رایگان شش و نیمی‌های صبح : درس شیمی (دکتر محمد شفیعی)

کلاس شش و نیمی‌های صبح درس شیمی رایگان توسط دکترمحمدشفیعی

کلاس رایگان شش و نیمی‌های صبح : درس شیمی  (دکتر محمد شفیعی)

کلاس شش و نیمی های صبح درس شیمی  رایگان

توسط دکترمحمدشفیعیجبران 10 جلسه ی گذشته امروز پنج شنبه 18 دی ماه ساعت 17


هدف تشکیل این کلاس :  

الف ) عادت به بیدارشدن در صبح زود

ب ) یادگیری کوتاه مدت ومکرر ؛ بهترین نوع یادگیری می باشد . حداقل تعداد 150 جلسه شیمی وحداقل تکرار 500 نکته ؛ قطعا نتیجه مثبتی در درس نسبتا مشکل شیمی بوجود می آورد .

ج ) داوطلب یاد می گیردکه از زمان های کم ، استفاده زیاد ببرد. یاد می گیرد که در30 دقیقه می تواند نکات عمده ایی را یاد بگیرد وبخوبی ازآن استفاده کند.

د) داوطلب کنکور ؛ با روزی 30 دقیقه به راحتی می تواند یک درس مهم واساسی کنکور را با آرامش بیشتری دوره ومرور کرده ونتیجه قطعی بگیرد.       برای شرکت دراین کلاس های رایگان کد USSD  زیر را شماره گیری کنید  .طرح درس و مباحث هر روز :


جمعه

5/10/99

شرکت در آزمون هدیه کانون


1

شنبه

6/10/99

یک نکته از آلکانها

عدد اکسیداسیون  وپیوندهای درون مولکولی

11 و12

2

یکشنبه

7/10/99

یک نکته از آلکن ها

پیوندهای شیمیایی وساختارها

10و11 و12

3

دوشنبه

8/10/99

یک نکته از آلکن وحلقوی سیر شده

پیوندهای شیمیایی وساختارها

10 و11

4

سه شنبه

9/10/99

یک نکته از آلکین ها

پیوندهای شیمیایی وساختارها

10 11

5

چهارشنبه

10/10/99

یک نکته ازآلکین ها

پیوندهای شیمیایی وزوایای مولکولی

10    11

6

پنج شنبه

11/10/99

ایزومری در آلکان وآلکن وآلکین

ساختار ترکیبات آلی  ، یک نکته از عناصر واسطه تناوب چهارم

10    11

7

جمعه

12/10/998

شنبه

13/10/99

انواع حل شدن ، مولکول های ناقطبی وقطبی

یک نکته از بنزن ها ( آروماتیک ها ) یک نکته از عناصر واسطه تناوب چهارم

سه پایه

9

یکشنبه

14/10/99

انواع حل شدن ، مولکول های ناقطبی وقطبی

یک نکته از بنزن ها ( آروماتیک ها ) یک نکته از عناصر واسطه تناوب چهارم

سه پایه

10

دوشنبه

15/10/99

مقایسه ی قوت اسیدها (بدون اکسیژن واکسیژن دار)

حل یک مساله تستی

سه پایه

11

سه شنبه

16/10/99

رابطه های خنثی شدن ونکات پیرامون آن

حل یک مساله تستی

سه پایه

12

چهارشنبه

17/10/99

نکات الکل ها وحل مساله تستی

سه پایه

13

پنج شنبه

18/10/99

نکات الکل ها واترها وحل مساله تستی

سه پایه

14

جمعه

19/10/9915

شنبه

20/10/99

نکات مساله تستی از PH

12

16

یکشنبه

21/10/99

صابون و نکات مساله تستی از PH

12

17

دوشنبه

22/10/99

صابون و نکات مساله تستی از PH

سه پایه

18

سه شنبه

23/10/99

ساختمان اتم وجدول تناوبی و مسائل Ka , Kb

سه پایه

19

چهارشنبه

24/10/99

آلدئید وکتون  و مسائل درصد تفکیک یونی

12

20

پنج شنبه

25/10/99

آلدئید وکتون  و مسائل درصد تفکیک یونی

12

21

جمعه

26/10/9922

شنبه

27/10/99

اسیدو استر  ومسائل چگالی و درصد وزنی

12

23

یکشنبه

28/10/99

اسید واستر وآمین ؛ ومسائل چگالی ودرصد وزنی

12

24

دوشنبه

29/10/99

آمین ها وآمیدها ومسائل محلول ها ومولاریته( مولار)

12

25

سه شنبه

30/10/99

ساختمان اتم وجدول تناوبی ؛ پیوندها ومسائل چگالی ودرصد وزنی و  PH

سه پایهنکات قابل توجه :

  • کلاس شیمی (نکته ، تست و آموزش ) شامل صفر تا صد شیمی می باشد. 

  • ساعت کلاس از 6:30  الی 7 صبح هرروز به جز روزهای جمعه می باشد .

  • برنامه کلاس شیمی شیش ونیمی ها هرماهه ارائه خواهد شد ویک موضوع بیش از 5 مرتبه تکرار شده ونکات این کلاس درذهن داوطلب خواهد ماند زیرا هر روز روی سه نکته مهم تاکید شده وبررسی دقیق انجام می پذیرد و دانش آموز بدلیل حجم کم مطلب زود یاد می گیرد وبدلیل مکرر بودن ؛ یادگیری این نکات به عادت تبدیل می گردد.


در صورت تمایل به ثبت نام این کلاس کد USSD زیر را شماره گیری کرده و پس از ثبت نام ، با کاربری مهمان وارد شوید

لطفا عضو باشگاه شیش و نیمی های شیمی (کانال تلگرام ) شوید :

http://t.me/shishonimihaخلاصه درس ها را می توانید در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید :


فایل های ضمیمه