تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون هدیه 12 دی 99

نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون هدیه 5 دی 99 را در ادامه مشاهده کنید...

تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون هدیه 12 دی 99


نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون هدیه 12 دی 99 را در ادامه مشاهده کنید...شروع آزمون : 8 صبح

ساعت 8 صبح سوالات آزمون در صفحه شخصی شما قرار می گیرد.

شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید توجه : این آزمون ، هدیه و رایگان برای همه دانش آموزانی کانونی و غیرکانونی است ، اما باید از طریق کد زیر در آن ثبت نام کنید.

اگر در آزمون 5 دی ثبت نام کرده اید ،  به ثبت نام مجدد نیاز ندارید. 

برای ثبت نام کد زیر را از طریق موبایل شماره گیری کنیدتلفن نمایندگی های کانون برای هماهنگی

توجه : در آزمون های هدیه دفترچه کاغذی چاپ نمی شود . زمان پایان پردازش اول : ساعت 13

زمان مشاهده کلید و  پاسخ تشریحی آزمون در صفحه شخصی : ساعت 16 

دانش آموزانی که پس از ساعت یک بعدازظهر آزمون خود را به پایان برسانند . تراز و رتبه ی معادل خواهند گرفت و با گروه اصلی مقایسه خواهند شد.


توجه داشته باشید  تا ساعت 13 فرصت دارید پاسخ خود را برای سایت ارسال کنید و در پردازش اول قرار خواهید گرفت اما در جدول زیر ساعت اتمام آزمون براساس تعداد سوال و میزان زمان استاندارد در نظر گرفته برای هر دفترچه محاسبه شده است تا شما مدیریت زمان را در آزمون آنلاین انجام دهید. 


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنیدتعداد سوال هردرس ، مباحث و ویژگی های آزمون های هدیه را در لینک زیر مشاهده کنید :

همه آن چه که باید در مورد آزمون‌های هدیه دی 99 بدانید


توجه : این آزمون ، هدیه و رایگان برای همه دانش آموزانی کانونی و غیرکانونی است، اما باید از طریق کد زیر ثبت نام کنید.

برای ثبت نام کد زیر را از طریق موبایل شماره گیری کنید